Stuteriets hästar

Sagans Stuteri bedriver uppfödning av hopphästar i liten skala.

Vi har varit noggranna vid val av ston eftersom stona är av mycket stor betydelse vid förärvningen av hoppanlagen. Ston skall därför antingen själv ha resultat från tävlingsbanan eller på annat sätt visat att de nedärver bra hopp- och tävlingsegenskaper. Stona som idag används i aveln är:

Ircos Pride

Bögelys Quintus

Always I

Saigon