Legolas

f 2005, val
e Cardento – Irco Marco

SÅLD

Legolas är 2009 års vinnare av kvalitétsbedömningen i Grevagården med poängen 9,20. 

10 - 10 på hoppningen, 9 på typen 10 på det veterinära. Där med direktkvalades sig Legolas till finalen i Flyinge. Legolas gick även i Falsterbo 2010. Han reds tidigare av Alexander Zetterman, men är nu exporterad till USA. Ägs och tävlas framgångsrikt av Amanda Mc Millan och Thomas Cerra i 1,34 och 1,40 på de stora banorna som Wellington.


Legolas i BLUP