Gimli

f 2008, valack
e Liberace - Everest

Gimli har tävlats 1,00 under hösten 2012 och tränas nu inför vårens tävlingssäsong. Gimli hoppas av Oleg Stefanov och kommer att tävlas under sommaren med start 1,10. En liten mycket välhoppande häst, se youtubeklipp. 

SÅLD

Gimli i BLUP